Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak De Tuintovenaar

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 5 februari 2013. Inhoud

<= Artikel 1 ||  || Artikel 3 =>

Artikel 2 — toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument gesloten worden.

<= Artikel 1 ||  || Artikel 3 =>